Band Ring

Cabochon Ring
Saddle Ring
Carved Ring
String Ring
Thumb Ring
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P20372
In Stock23.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P20371
In Stock22.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P20370
In Stock22.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P20369
In Stock23.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P20368
In Stock22.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P20341
In Stock26 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P20340
In Stock23.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P20339
In Stock20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19565
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19563
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19562
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19561
In Stock19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19560
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19559
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19557
In Stock19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19556
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19527
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19526
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19525
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19524
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19523
In Stock19.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19522
In Stock18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19521
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19520
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19519
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19518
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19489
In Stock18.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19488
In Stock17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19487
In Stock17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19486
In Stock19.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19485
In Stock18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19484
In Stock18.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19483
In Stock19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$187 USD
#P19482
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$187 USD
#P19481
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$187 USD
#P19480
In Stock18.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19453
In Stock18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19452
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19451
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19450
In Stock19.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19449
In Stock19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P19448
In Stock18.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19426
In Stock18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19424
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19423
In Stock16.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19422
In Stock16.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19421
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19420
In Stock15.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19419
In Stock16.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19418
In Stock16.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$187 USD
#P19392
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$187 USD
#P19391
In Stock18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$187 USD
#P19390
In Stock16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$173 USD
#P19389
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$173 USD
#P19388
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$173 USD
#P19386
In Stock16.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$173 USD
#P19385
In Stock15.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$173 USD
#P19384
In Stock16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$173 USD
#P19383
In Stock16.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$159 USD
#P19378
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$159 USD
#P19377
In Stock19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$159 USD
#P19376
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$159 USD
#P19375
In Stock18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$159 USD
#P19364
In Stock19.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19256
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19255
In Stock17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$132 USD
#P19252
In Stock17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19251
In Stock15.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19250
In Stock17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19249
In Stock16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19248
In Stock16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19247
In Stock16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19246
In Stock16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19245
In Stock13.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19244
In Stock17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19243
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19242
In Stock18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19241
In Stock18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19240
In Stock13.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19239
In Stock13.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19238
In Stock13.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19237
In Stock16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19236
In Stock17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19235
In Stock17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19233
In Stock17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$132 USD
#P19230
In Stock17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19227
In Stock17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$166 USD
#P19226
In Stock18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$166 USD
#P19225
In Stock17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$166 USD
#P19224
In Stock17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$166 USD
#P19223
In Stock17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$166 USD
#P19222
In Stock14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$166 USD
#P19221
In Stock13 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17947
In Stock14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17937
In Stock14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17936
In Stock13.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17902
In Stock15.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17897
In Stock15.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17893
In Stock14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17892
In Stock14.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17879
In Stock19.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17876
In Stock15 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17874
In Stock13.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17872
In Stock13.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17847
In Stock14 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17845
In Stock13.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17843
In Stock14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17829
In Stock15 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17825
In Stock14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17822
In Stock14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17821
In Stock17.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17819
In Stock17.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17813
In Stock13.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$76 USD
#P17042
In Stock20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16033
In Stock16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16024
In Stock17 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15485
In Stock19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19564
Sold Out19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$97 USD
#P19558
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19425
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$107 USD
#P19417
Sold Out16.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$173 USD
#P19387
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$132 USD
#P19254
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$132 USD
#P19253
Sold Out18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19234
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19232
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P19231
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$166 USD
#P19229
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$214 USD
#P19228
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17956
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17955
Sold Out15 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17954
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17953
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17952
Sold Out15.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17951
Sold Out14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17950
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17949
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17948
Sold Out14.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17946
Sold Out13.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17945
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17944
Sold Out16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17943
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17942
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17941
Sold Out16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17940
Sold Out15.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17939
Sold Out15.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17938
Sold Out14 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17905
Sold Out19.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17904
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17903
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17901
Sold Out19.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17900
Sold Out18.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17899
Sold Out17 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17898
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17896
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17895
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17894
Sold Out15 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17881
Sold Out14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17880
Sold Out13.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17878
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17877
Sold Out15.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17875
Sold Out16.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17873
Sold Out13.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17851
Sold Out13.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17850
Sold Out15.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17849
Sold Out14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17848
Sold Out19.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17846
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17844
Sold Out14.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P17842
Sold Out13.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17831
Sold Out18.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17830
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17828
Sold Out15 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17827
Sold Out15.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17826
Sold Out15.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17824
Sold Out13.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17823
Sold Out14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17820
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17818
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17817
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17816
Sold Out15.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17815
Sold Out15.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17814
Sold Out14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P17812
Sold Out14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$76 USD
#P17176
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$121 USD
#P17141
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$76 USD
#P17041
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$76 USD
#P17040
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$76 USD
#P17039
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P17038
Sold Out14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16113
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16112
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16111
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16110
Sold Out14.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P16037
Sold Out16.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16036
Sold Out19.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16035
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16034
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16032
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16031
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16030
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16029
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16028
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16027
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16026
Sold Out18.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16025
Sold Out17.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P16023
Sold Out15.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15774
Sold Out20.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P15773
Sold Out20.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15542
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15486
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15484
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15483
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15482
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15481
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15480
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15479
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15472
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15471
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15465
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15464
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P15447
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P15446
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P15443
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P15442
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P15441
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P15440
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P15439
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15401
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15400
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15399
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15398
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15397
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15396
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15395
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15394
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15393
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15392
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15391
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15390
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15389
Sold Out19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15388
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15387
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15386
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15385
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15384
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15383
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15382
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15381
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15380
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$80 USD
#P15379
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P15228
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14871
Sold Out17.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14870
Sold Out17.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14869
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14859
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$59 USD
#P14832
Sold Out19.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P14823
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P14822
Sold Out19.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P14821
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P14820
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P14819
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P14818
Sold Out15.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P14814
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P14813
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14812
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14811
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14810
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14809
Sold Out15.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$59 USD
#P14807
Sold Out16.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14806
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14805
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14804
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14803
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14802
Sold Out15.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14801
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14800
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$32 USD
#P14799
Sold Out18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14798
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14797
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14796
Sold Out16.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P14786
Sold Out16 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P14785
Sold Out18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$35 USD
#P14784
Sold Out18.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14783
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14782
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14750
Sold Out19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P14747
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$59 USD
#P14746
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$73 USD
#P14745
Sold Out19.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14744
Sold Out17.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14743
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14742
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14741
Sold Out15.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$45 USD
#P14730
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$28 USD
#P14729
Sold Out19.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$73 USD
#P14198
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$59 USD
#P14197
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$59 USD
#P14196
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14195
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14194
Sold Out19.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14193
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14192
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14191
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14190
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14189
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$49 USD
#P14188
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14146
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14145
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14144
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14143
Sold Out15.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14142
Sold Out16 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14141
Sold Out16 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14140
Sold Out16 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14139
Sold Out16 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14138
Sold Out16 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P14137
Sold Out17 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14074
Sold Out18.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14073
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14072
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14071
Sold Out18.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14070
Sold Out16.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$52 USD
#P14069
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P13811
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P13810
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P13809
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P13701
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P13700
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P13699
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P13698
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P13697
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13696
Sold Out16.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13695
Sold Out16 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P13694
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13693
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13692
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13691
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13690
Sold Out20.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13689
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13688
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13687
Sold Out17.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13686
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13685
Sold Out15.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13684
Sold Out17.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13683
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13682
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13681
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13680
Sold Out19.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13679
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13678
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13677
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13676
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13675
Sold Out18.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13674
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13673
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13672
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13671
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13670
Sold Out19.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13669
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13668
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13667
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13666
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13665
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13664
Sold Out18.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13663
Sold Out19.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13662
Sold Out17.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13661
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13660
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13659
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13658
Sold Out16.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13657
Sold Out15.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13656
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13655
Sold Out16.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13654
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13653
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13652
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13651
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13650
Sold Out18.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13649
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13648
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13647
Sold Out19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13646
Sold Out19.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13645
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13644
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13643
Sold Out19.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$87 USD
#P13642
Sold Out14.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P13641
Sold Out17 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P13575
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$45 USD
#P13322
Sold Out17 mm
Band Jade Jadeite Ring
$114 USD
#P12874
Sold Out19.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12758
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12757
Sold Out17.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12756
Sold Out17.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12755
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$73 USD
#P12753
Sold Out16.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12752
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12751
Sold Out15 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12750
Sold Out16.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12749
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P12736
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P12735
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$104 USD
#P12734
Sold Out18.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12733
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12732
Sold Out18.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12731
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12730
Sold Out17.6 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12544
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12543
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12542
Sold Out17.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12541
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12540
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12539
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12538
Sold Out18.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12537
Sold Out17.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12536
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12535
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12522
Sold Out15.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12521
Sold Out14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12520
Sold Out14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12519
Sold Out14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P12518
Sold Out14.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12486
Sold Out20.3 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12485
Sold Out17.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12484
Sold Out17.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12483
Sold Out19.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12482
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12481
Sold Out18.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12480
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$83 USD
#P12479
Sold Out17.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12465
Sold Out18.5 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12464
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12463
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12462
Sold Out17.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12461
Sold Out17.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$69 USD
#P12460
Sold Out16.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12406
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12404
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12403
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12402
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12401
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12400
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12399
Sold Out18 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12398
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$25 USD
#P12397
Sold Out19 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11953
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11952
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11951
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11950
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11773
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11772
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11771
Sold Out19.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11770
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11769
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11767
Sold Out19.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11765
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11764
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11763
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P11742
Sold Out18.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P11741
Sold Out18.1 mm
Band Jade Jadeite Ring
$63 USD
#P11740
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11731
Sold Out20 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11730
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11729
Sold Out19.7 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11728
Sold Out20.2 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11727
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11726
Sold Out20.4 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11725
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11724
Sold Out19.9 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11702
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11701
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11700
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11699
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11698
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11697
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11696
Sold Out19.8 mm
Band Jade Jadeite Ring
$42 USD
#P11694
Sold Out19.8 mm